Vi jobbar vidare med faktatexter. Alla eleverna får välja vilket djur de vill lära sig mer om. Texten skriver de på datorn.