Från verklighet till karta

Hur ser det ut i vårt klassrum?

Hur är borden och stolarna placerade?

Hur många är vi i klassen?

Hur många fönster och dörrar har vi, och var finns de?

Vi har försökt rita vårt klassrum så noggrant vi kan.