Idag har klass 1 varit ute och gått i trafiken.  Vi tränade på att korsa vägar.

Man ska titta åt vänster, höger och vänster innan man går över.

Lyssna och att vara uppmärksam är viktigt.

Gå alltid över vägen vid ett övergångsställe.

Det finns Herr Gårman-skyltar och vita streck på marken vid ett övergångsställe.

Alla ska vara jätteförsiktig.

Man ska ha ögonkontakt med den som kör bilen innan man går över.

Som tack för att bilen stannade då kan man vinka till föraren.

Om det är mörkt ska man alltid ha reflex på sig.