Vår GOTD om fossiler ville vi undersöka vad eleverna i åk 1 kom ihåg efter genomgång och faktaskrivande.

Vi kom på att det är svårt att få ner kunskaperna i enskilda betydelsefulla ord. Slutsats att detta är svårt att låta eleverna prova själva även om de lärt sig skriva. Bild 1 är resultatet av när läraren bad eleverna om två nya kunskaper och själv formulerade enskilda ord. Bild 2 är en redigerad variant som tydligare visar vad eleverna förmedlade.