Vi är en grupp lärare på Frösakullsskolan i Halmstad som skapat  bloggen Frökullarna. Bloggen är en del av vår träningsarena i Skolverkets kompetensutveckling, modulen ” Digitalt berättande”.

Vårt syfte är att träna och öka vår kompetens i digitalt lärande för att möta framtidens skola.