Ettorna har skrivit sagor på datorn tillsammans med en skrivarkompis.

Sagan ska innehålla:

  • Inledning: Det var en gång
  • Två karaktärer
  • En plats
  • Ett problem
  • En lösning på problemet
  • En avslutning: Sen levde de lyckliga i alla sina dagar.