Vi började vårt sagotema med att tillsammans skapa en tankekarta.