Vi har skrivit sagor två och två utifrån en modell. Med hjälp av en tärning får eleven veta vilken huvudperson, vilket problem, vilken lösning och vilket slut sagan får.

Därefter skriver de en saga gemensamt och ritar bilder till.

Vi använde oss av appen Puppet edu för att läsa in sagan till bilderna.